פיגומים ובונים
לקבלת הצעת מחיר ללא התחייבות:

בניית פיגומים בת"א (אישורים מהעירייה )

השאירו פרטים ומייד נחזור אליכם עם הצעת מחיר!

בניית פיגומים בת"א (אישורים מהעירייה )

תוכן עניינים

בניית פיגומים בת"א (אישורים מהעירייה )
על פי חוקי התכנון והבנייה, חייב כל שינוי במבנה בהיתר בנייה מהרשויות המוניציפאליות, כאשר כל שינוי ללא היתר מוגדר כעבירה פלילית.

הליך הבקשה להיתרי בנייה נדרש לכל סוגי העבודות, החל מעבודות מצומצמות כגון סגירת מרפסת או התקנת פרגולה וכלה בבניית פיגומים, בניית קומה נוספת, הוספת מעלית, מרפסות, מרחב מוגן וכל תוספת אחרת.

קבלת היתר בנייה הינו תהליך ארוך ומייגע, הדורש היכרות עם התקנות והנהלים, בנוסף להתמודדות מול המערכת הבירוקרטית המסועפת של כל עירייה ורשות.

מאמר זה מתייחס להליך הבירוקראטי ולאישורים הנדרשים לצורך קבלת היתר בנייה מעיריית ת"א, אך הוא דומה בכל עיר ורשות מקומית.

הגשת בקשה להיתר בנייה בעיריית ת"א
תקנות הבנייה בעיריית ת"א דורשות הגשת בקשה למידע לצורך קבלת היתר בנייה, כשבקשה למידע מהווה תנאי להגשת בקשה להיתר הבנייה.

מגיש הבקשה מקבל תיק ובו מידע תכנוני מפורט אודות הנכס ושימושיו המותרים (מה ניתן להוסיף או לבנות בבניין). הבקשה מועברת לאגף הרישוי והפיקוח העירוני בעיריית ת"א לקבלת חוות דעת בנושאי מקלוט, כיבוי אש, תברואה, וגנים ונוף וכדומה.

יישנם מספר מסלולים להגשת בקשה להיתר בנייה כשהבקשה נערכת על ידי מהנדס\קבלן בניין או אדריכל וכוללת מסמכים ונספחים כגון רישום מקרקעין, תכנית בקשה להיתר, תיק מידע בתוקף וכל מידע הנדרש להכנת חוות דעת של העירייה, בתוספת צילום רישיון של קבלן הבניין או המהנדס, וחתימת בעלי הדירות במידה והבקשה נוגעת לבנייה\שיפוצים בבית משותף.

הליך קבלת היתר בנייה
בתהליך לקבלת היתר בנייה רשאים הדיירים המתנגדים לבנייה להגיש התנגדויות מנומקת בכתב לוועדה המקומית לתכנון ובנייה. בנסיבות הללו תדון הוועדה בהתנגדויות, ותחליט את החלטותיה בהתאם לטיעונים.

ניתן להגיש ערר על החלטת רשות הרישוי תוך 30 יום ממועד קבלת ההחלטה. היתר בנייה כולל תשלומי חובה של היטלי פיתוח ואגרות בניה וכן היטל השבחה, קרן חניה וכדומה. היתר הבנייה במידה והתקבל מותנה בתשלום כל ההיטלים והאגרות וחתום מטעם מהנדס העיר.

בטרם תחילת הבנייה יש לפנות אל מחלקת הפיקוח על הבנייה בעיריית ת"א לצורך פתיחת תיק פיקוח על בנייה חדשה או תוספות בנייה.

אישורים, מסמכים ודיווחים למחלקת פיקוח על הבניה במהלך הבנייה
לפני תחילת העבודה יש להגיש למחלקת הפיקוח על הבניה הודעה בדבר התחלת העבודה והצהרת קבלן הבניין או השיפוצים האחראי על הבנייה. כמו כן נדרש הקבלן להציג אישור בר תוקף מטעם רשם הקבלנים לרבות סיווג המותאם לעבודות אשר פורטו בהיתר הבנייה.

קבלן הבניין מחויב בדיווח על מינוי אחראים לביצוע השלד וביקורת על הבנייה, וכן בקשה לסימון קו המבנה ואישור לפינוי הפסולת. במהלך הבנייה ובטרם יציקת יסודות נדרש אישור מודד מוסמך, וכל בניית הקונסטרוקציה של הפיגומים החיצוניים תעשה מחומרי בנייה המתאימים בלבד ועל פי הוראות המהנדס.

ההליך הקשור להיתרי בנייה מטעם עיריית ת"א או בכלל הינו הליך סבוך ומורכב, אך מרבית קבלני הבנייה והשיפוצים המורשים כיום מספקים את השירות הבירוקראטי הזה כחלק ממעטפת השירותים שהם מציעים, ובכך מסירים את הנטל והטרטור מעל גבם של לקוחותיהם.

לאיזה תוכן תרצו לחזור בעמוד?