פיגומים ובונים
לקבלת הצעת מחיר ללא התחייבות:

פיגומים באולם ספורט

תוכן עניינים

פיגומים באולם ספורט

לעתים עולה הצורך בהקמת פיגומים באולם ספורט, אולמות משחקים או אולמות רב תכליתיים לצורך עריכת מקצה שיפוצים ושיפורים, החל מהתקנת וילונות חלוקה לצורך חלוקה אקוסטית ואופטית למספר אזורי פעילות, וכלה בפיגומים לצורך חיפויי קירות או התקנת מערכות אוורור ומיזוג חדשות. עריכת שיפוצים במבנים ציבוריים כדוגמת אולמות ספורט כרוכה לרוב בהליך בירוקראטי של מכרז לצורך בחירת החברה המקצועית ביותר בהשוואה להצעות המחיר למיניהן מטעמן של מגוון חברות המתחרות ביניהן על אותו המכרז.

בטרם הגשת ההצעה עבור המכרז נדרש הקבלן לבקר באתר לצורך בחינת התנאים הקיימים על מנת שההצעה תהיה רלוונטית, ותעמוד בכל הדרישות הייחודיות לביצוע הפרויקט. הביקור באולם ספורט מאפשר גם לקבלן להתאים את סוג הפיגומים האופטימאלי לצורכי העבודה מבין כל סוגי הפיגומים הקיימים כיום בשוק.

התאמת סוג הפיגומים לצורכי השיפוצים

סוג הפיגומים שנבחר לצורכי השיפוצים באולם הספורט עשוי להיות פיגום פנים, פיגום נייד או כל פיגום המותאם על ידי מהנדס קונסטרוקטור לצורכי הפרוייקט. במהלך הגשת ההצעה נדרש הקבלן לספק רישיונות ואישורים המוכיחים כי הוא קבלן מורשה ומסווג לעבודות מסוג זה, וכן תוכניות עבודה מפורטות ונתונים קטלוגיים לבעלי המכרז, כאשר הקבלן אשר זכה במכרז רשאי להתחיל במיזם רק לאחר בחינת כל הניירת בצורה מדוקדקת ואישור מבעל המכרז.

לאחר מתן האישור להתחלת העבודה נדרש הקבלן לרוב להודיע למפקח בכתב במסגרת המועד שהוקצה לכך את שם מנהל העבודה או מהנדס הבניין האחראי מטעמו לצורך ביצוע העבודות, וכן את רשימת קבלני המשנה המועסקים דרך הקבלן.

פיגומי פנים לעבודות שיפוץ באולמות ספורט ומקומות סגורים

הקבלן נדרש גם להצהיר בכתב שכל בעלי המקצוע המועסקים באמצעותו הינם מוסמכים לעבודה בגובה על פי כל הכללים ותקנות הבטיחות, והוא האחראי הבלעדי לאספקת כל ציוד המגן הנדרש לעבודה בגובה. הצעת המכרז כוללת לרוב גם התחייבות מצד הקבלן לעריכת מספר ביטוחים כגון ביטוח חובה, ביטוח צד ג' או ביטוח מקיף, כשהאחריות על הכיסוי הביטוחי מוטלת בלעדית על הקבלן בגין כל נזק העלול להיגרם במהלך העבודה על הפרויקט. אחד מסוגי הפיגומים העשויים, כאמור, לשמש לצורך שיפוצים באולם ספורט הוא פיגום פנים.

פיגום פנים משמש בדרך כלל לעבודות שיפוץ המיושמות בתוך המבנה עצמו. אולמות הספורט מתאפיינים בתקרות גבוהות במיוחד, כשהתקרות יכולות להגיע עד לגובה של שתי קומות או שלוש. בנסיבות הללו הפיגומים הניידים או אמצעי עזר אחרים כגון סולמות אינם אפקטיביים בשל גובהן של התקרות. התאמת הפיגומים ותכנונם נעשית על ידי מהנדס קונסטרוקטור, כשתהליך להקמתם מיושם בהשגחת בונה פיגומים מקצועי.

רוצים קבל  מידע על מחיר פיגומים להשכרה? לחצו על הקישור >> פיגום נייד להשכרה

לאיזה תוכן תרצו לחזור בעמוד?