שיקום בטון בקירות חיצוניים

שיקום בטון בקירות חיצוניים
כמעט בכל מבנה מופיעים סדקים מסוגים שונים במהלך השנים. קיימת חשיבות רבה לזיהוי סוג הסדקים לצורך טיפול נכון ויסודי, ועל מנת להבטיח שהתופעה לא תשוב ותופיע בחלוף זמן קצר. ניתן לסווג את הסדקים לשתי קבוצות מרכזיות שבאחת נמנים הסדקים הסטטיים היציבים, ובאחרת הסדקים הנמצאים בתהליך של התקדמות והתפשטות ומכונים בקרב אנשי המקצוע “סדקים עובדים”. הסדקים היציבים מתאפיינים בעובי וגודל קבועים, ומגיעים תוך מספר חודשים אל מידותיהם הסופיות. הסדקים היציבים נוצרים לרוב כתוצאה מבנייה לקויה ושימוש בתערובת של חומרים שאינם מתאימים מבחינת הרכבם, גמישותם וחוזקם, כמו במצבים של שימוש בסיד להכנת המלט, אי ביצוע אשפרה נאותה לאחר הטיוח וכדומה, והם מופיעים גם בנקודות מפגש בין אלמנטים שונים כגון מפגש בין עמודים וחגורות מבטון לבין בלוקים, בין מחיצת גבס לקיר בטון וכדומה.

מפרט לאיטום סדקים סטטיים
כשמדובר בסדקים יציבים בקירות חיצוניים, מומלץ להשתמש בטיט צמנטי המועשר בדבק פולימרי למילוי הסדקים כמו סיקפלקס FC11 שהינו מעין מסטיק פוליאורתני חזק וגמיש. הסיקפלקס FC11 משמש כמקשר ואוטם סדקים וחיבורים, נוח ליישום ועמיד במיוחד לרטיבות. לצורך היישום יש צורך בפתיחת הסדקים לעומק של 10 מ”מ ולרוחב של כ-5 מ”מ. בנסיבות של שכבת טיח עבה המצפה את הקירות, יש לפתוח את לעומק של ס”מ אל תוך התשתית, זאת בכדי למנוע כל אפשרות של היסדקות הטיח באזור אחר. יש לנקות את הסדק מלכלוך ואבק ולמרוח סיקה פריימר. לאחר ייבוש מלא ניתן ליישם את הסיקפלקס FC11 ולהחליק באמצעות שפכטל. את המשטח ניתן לצבוע כיומיים ממועד הייבוש.

החומרים לאיטום סדקים עובדים
סדקים עובדים מתאפיינים בגודל ועובי שאינם קבועים, אשר נוצרו לרוב בעקבות תנועת אחד מחלקי המבנה עקב חיבור אלמנטים בין קירות של מבנה קיים לתוספת הבנייה, כשהסדקים יופיעו לרוב בקו התפר המהווה כאזור מוחלש בהיבט ההנדסי. הסדקים העובדים יופיעו גם בקירות חוץ ותקרות בטון כתוצאה מביסוס לקוי או שקיעת הקרקע, וניתן להבחין בהם בין חיבורי חגורות הבטון והעמודים אל הבלוקים, בחיבורים בין יציקות לאלמנטים אחרים ואף ביציקות עצמן בעקבות יישום לקוי של היציקה או השמטת תפר-ההתפשטות. חשוב לציין שלמעט הסדקים הסטטיים, כל יתר סוגי הסדקים מחייבים איטום בחומרים גמישים כנגד מעבר רטיבות ובעלי תכונות של גישור להמשך תנועות ההתפשטות וההתכווצות של הסדקים כגון הידרו גראוט פלקס LV, הידרו גראוט סייף פום, סיקה גרד W550 וחומרים נוספים מבית סיקה.

סדקים קונסטרוקטיביים הנוגעים לליקויים בשלד המבנה
איטום סדקים בקירות חיצוניים מחייב התייחסות למספר גורמים מרכזיים כגון היישום בחומרים גמישים הן כנגד מעבר רטיבות והן לצורך העמידה בתזוזות ההתפשטות וההתכווצות של הסדקים, הקפדה על ביצוע “חבישה צמנטית” בטרם ביצוע שכבת הטיח במטרה למנוע אפשרות לסדיקה חוזרת והקפדה על ציפוי חיצוני בעל גמישות. אופי האיטום נקבע על פי אופיים של הסדקים, אך כאשר מדובר סדקים קונסטרוקטיביים הנוגעים לליקויים בשלד המבנה מומלץ להיוועץ במהנדס קונסטרוקטור מוסמך. חשוב להדגיש כי בהיבט החוקתי מוסמך מהנדס קונסטרוקציה בלבד להתוות תכנית לטיפול בליקויים שנתגלעו בשלד המבנה או ביסודותיו. ליקויים קונסטרוקטיביים יבואו לידי ביטוי בסדיקה אלכסונית בקירות בלוקים, סדיקה בחיבורים שבין עמודים וקורות בטון, סדקים ביציקות בטון ועוד.

שיקום קירות בטון בעלי סדקים קונסטרוקטיביים
סדקים קונסטרוקטיביים הנובעים מליקויים בשלד המבנה יתוקנו בטכנולוגיות ושיטות שונות בהתאם לאופי הליקוי החל ממתיחה וקשירה של היסודות בטכניקת הבטון הדרוך, דרך חיזוקים של יציקות וקירות על ידי מערכות מרוכבות הנשענות על חומרים אפוקסיים וכלה בסיתות וחציבת הקירות סביב ברזלי-הזיון, טיפול בברזל באמצעות מריחת חומרי איטום נוגדי קורוזיה, וכן טיוח מותאם תוך הקפדה על אשפרה בתום הפעולות השיקומיות. בתום התהליך לשיקום הבטון בקירות החיצוניים ניתן ליישם את הגימור באמצעות שליכט צבעוני, שפריץ וכדומה בהתאם לרצונו של הלקוח. שיקום בטון בקירות חיצוניים מסווג כעבודות בגובה, ויש להקפיד שהשיקום ייערך על ידי בעל מקצוע מוסמך מטעם רשם הקבלנים הן בשיקום בטון והן לעבודה בגובה.