איטום בסנפלינג ועבודות גובה

עבודות בסנפלינג ושיפוץ מעטפת חיצונית

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter

שיקום מבנים מסוכנים- מהו מבנה מסוכן?
מבנה מסוכן הנו בהגדרתו מבנה שנמצאו בו ליקויים מהותיים המהווים סכנה לציבור. הליקויים עשויים לבוא לביטוי אלמנטים קונסטרוקטיביים סדוקים ורופפים באופן נרחב כמו חגורות, קורות ועמודים, וכן ברזלי זיון חלודים, מרפסות ומעקות רופפים, ועד לחיפוי או טיח מתפורר העלול לנשור ולפגוע בעוברים ושבים. הרשויות השונות התקינו בחוקי העזר העירוניים תקנות המעניקות להם את הסמכות לסווג מבנים כמבנים מסוכנים, ולתבוע מבעלי הדירות לשקם את המבנה או לפנותו. בחוקי העזר העירוניים קיימות שלוש דרגות מסוכנות, כשבדרגה הנמוכה ביותר מסווגים מבנים שעלולים להוות לסכנה למחזיקים בהם, לציבור העוברים והשבים ו\או לנכסים הסמוכים אליו. מדובר במבנים שחלקים מהם בלבד מהווים סכנה ממשית לשוהים בהם, אך בה בעת הם יציבים דיים באופן המאפשר את שיקומם.

קבלתם מהעירייה צו מבנה מסוכן? כך יש לפעול:
לאחר שהוצא כנגד הבניין צו מבנה מסוכן, נדרשים בעלי הנכס לאתר בתוך 90 יום קבלן מנוסה בתחום. במקרים של בתים משותפים, המשמעות היא שבטווח הזמן הזה, מוטלת על הדיירים האחריות לארגן את תמיכת כלל הדיירים, ולהתחיל בתהליך לגביית הכספים, תוך שבעיית סרבני התשלום מוטלת מבחינה משפטית על כתפיהם של כלל הדיירים. במהלך ההתקשרות עם קבלן הבניין, יש לוודא שהוא מעסיק מהנדס קונסטרוקטור ומוכר מטעם מחלקות העירייה השונות. בעת החתימה על החוזה עם הקבלן, יש להקפיד ולעגן בחוזה זה סעיף שבו הוא מתחייב לייצג את הדיירים בפני הרשויות עד לביטול הצו, תוך שהתשלום האחרון מותנה בקבלת האישור שהצו מבוטל. הקבלן נדרש להתחיל בעבודות השיקום באופן מיידי וללא כל עיכובים, תוך שהוא עשוי להידרש מטעם הרשויות להזמין ביקורת בנקודת זמן ספציפית לאורך הפרויקט. בגמר העבודה מחויב המהנדס לחתום על התכניות ולהעבירן לאישור המחלקה בעירייה. קבלת האישור של העירייה שהצו מבוטל מסיימת את עבודת השיקום.

שיקום מבנים מסוכנים- הלכה למעשה
משמעות השיקום של מבנים מסוכנים איננה מתייחסת רק ליישום התיקונים הנדרשים, אלא גם לשיקום ברזלי הזיון שנפגעו ביציקות הבטון, עמודי היסוד, וכן לרשתות הברזל והעוגנים בקירות היצוקים וכיוצא בזה. בנסיבות שבהן נפגמה קונסטרוקציות הבטון המזוין, חלה חובה חוקית ובטיחותית לערב בכל מהלך התכנון, היישום והפיקוח מהנדס בניין מורשה שיהיה אחראי לכך שהתיקונים מבוצעים בהתאם לכתב הכמויות ומפרט הביצוע, תוך שהוא חתום על הפרויקט ונושא באחריות על יישומו כהלכה. במקרים בהם ישנה פגיעה בקונסטרוקציה, יש לבצע את התיקונים הנדרשים באמצעות סיתות וחציבת האזורים הפגומים עד שמתקבל משטח חזק עם קטעי זיון יציבים. באזורים הללו חובה לערוך זיון מחודש על ידי ריתוך והוספת מוטות זיון ו/או רשתות זיון חדשים לצד אלו אשר נפגעו מקורוזיה, ורק לאחר מכן להמשיך בעבודות השיקום.

קטגוריות: איטום בסנפלינג

סגור לתגובות

פוסטים פופולארים

איתור ליקו

כל מה שכדאי לכם לדעת על בדיקה לאיתור ליקויי בנייה ...

קורוזיה בב

קורוזיה בבטון- מהו הבטון המזוין? ביותר בארץ וברחבי העולם. הבטון מהווה ...

בעיות בבטו

בעיות בבטון, סגרגציה וכיסי אוויר- ההיבטים והסיכונים השונים סקר הנדסי אשר ...

שיקום בטון

שיקום בטון בקירות חיצוניים כמעט בכל מבנה מופיעים סדקים מסוגים שונים ...

שיקום תקרו

שיקום תקרות בטון תחום שיקום המבנים שונה במהותו מעבודות השיפוץ הסטנדרטיות, ...