שיקום תקרות בטון

שיקום תקרות בטון
תחום שיקום המבנים שונה במהותו מעבודות השיפוץ הסטנדרטיות, ודורש ידע, ביצוע קפדני ומיומנות. העבודות השיקומיות מיועדות לטווח ארוך מאוד של שנים, ומומלץ לשלבן במיזמים היקפיים הכוללים תיקוני טיח ובטון. את תחום שיקום המבנים ניתן לחלק למספר קטגוריות מרכזיות ביניהן שיקום מבנים חיצוני, שיקום בטונים, קונסטרוקציות וברזלי-זיון, וכן שיקום, חיזוק ואיחוי אלמנטים במבנה בטכנולוגיות חדשניות מתקדמות. לצערנו, ניתן להבחין בישראל בשיעור לא מבוטל של פרויקטים לשיפוץ חזיתות מבנים הנערכים ללא פעולות שיקומיות מתאימות, בעוד שבנסיבות רבות אחרות מיושמות העבודות השיקומיות באופן לקוי וכושל על אף היותן כלולות במפרטים הטכניים. בחלק מהמקרים מתרחשת התופעה בעקבות התקשרות עם אנשי מקצוע שלא הוסמכו ולא רכשו הכשרה בתחום, או לחלופין משמיטים במודעות צעדים משמעותיים בתהליך השיקום לצורך “חיסכון” בזמן ובחומרי גלם והוזלת העלויות. מיותר לציין שהתוצאות נחשפות לעיני הלקוח שנים אחדות מתום השיפוץ. שיקום תקרות בטון נכלל בקטגוריית שיקום הבטון, הקונסטרוקציות וברזלי הזיון, כשפעולות השיקום בתחום זה מיועדות לתיקון תקרות, יסודות, עמודים וקורות במבנים שנפגעו כתוצאה מרטיבות אשר חלחלה וחדרה דרך מעטפת הבטון אל ברזלי הזיון והובילה להחלדתם והתפוררותם.

שיקום תקרות במצב של נזק מצטבר בעקבות חדירת רטיבות מהקומה העליונה
פעולות השיקום מורכבות בנסיבות הללו מטיפול בברזלי הזיון והוספת ברזלי הזיון במקרה הצורך, וכן ביצוע תיקונים בבטון על ידי הוספת חומרים צמנטים ייחודיים. העבודות השיקומיות הללו, ובפרט כשהדבר נוגע לשיקום תקרות או עמודי בטון מחייבות תכנון, ליווי ופיקוח מטעם מהנדס או קונסטרוקטור. חשוב להדגיש ששיקום, חיזוק ואיחוי אלמנטים בבנין דורש הכשרה, מיומנות וניסיון, וכולל שיקום כושרי ההעמסה של תקרות ויסודות, כמו גם עיגון אלמנטים ושיקום סדקים בבטון באמצעות גראוטים צמנטים או פולימר אפוקסי להעלאת כושרי ההעמסה. שיקום תקרות מהווה כאמור מקרה פרטי של שיקום בטון, ומתבצע כשהמבנה נמצא במצב של נזק מצטבר בעקבות חדירת רטיבות מהקומה העליונה או מהגג. הרטיבות מחלחלת ומצליחה לחדור אל ברזלי-הזיון שביציקה, כשהמגע עם הברזלים מוביל במהלך השנים לקורוזיה באותם הברזלים, להתפוררותם, התנפחותם ודחיקת הבטון כלפי חוץ. נפילתם של גושי טיח ובטון מהתקרה מרמזים למעשה על פגיעתם של ברזלי הזיון שבתקרה ועל הצורך בפעולות לשיקום תקרת הבטון. חשוב להבהיר שהתעלמות מהרמזים הללו והזנחה ממושכת עלולים להוביל לנזקים בלתי הפיכים עד לסכנה ממשית של שקיעת התקרות והתמוטטותן.

שיקום תקרות בטון באמצעות חומרי שיקום צמנטים ייחודיים ומתקדמים
בנסיבות שבהן קיימת התלבטות בין שיפוץ התקרה לבין שיקום יסודי של תקרת הבטון מומלץ לפנות אל אפשרות שיקום התקרה מהסיבה שהסממנים החיצוניים מעידים על תהליך הקורוזיה שהחל בברזלי-הזיון, ובמידה וברזלי-הזיון אינם מטופלים מהיסוד ולא מתבצעות פעולות לשיקומם והגנתם, צפוי תהליך ההחלדה של הברזלים להימשך ולהתפשט, כך שזהו עניין של זמן בלבד עד שפעולת השיקום של התקרה תהייה בלתי נמנעת. הפעולות לשיקום תקרת הבטון כוללות לרוב תיקון או הוספת ברזלי-זיון בתקרה, תוך שימוש בחומרי שיקום צמנטים ייחודיים ומתקדמים. השיקום כולל חיזוק אלמנטים על ידי שימוש במערכות מרוכבות כגון סיקה-קרבודור, סיקה גראוט 214 וחומרים צמנטים נוספים מבית סיקה בהתאם למקרה הספציפי. סיקה גראוט 214 הינו גראוט צמנטי חד רכיבי מתפשט, המותאם ייחודית לשימוש באקלים חם, ומפתח חוזקים גבוהים במיוחד בפרק זמן קצר. החומר מיועד למילוי ותיקון תקרות וקורות בהן נדרש חיזוק ושיקום, וכן לביסוס, פילוס ועיגון קורות ועמודים. הסיקה-קרבודור הינו חומר צמנטי המשמש להצמדת רצועות חיזוק ייחודיות אל התקרה הקיימת. רצועות החיזוק מורכבות מסיבי פחמן והן מודבקות אל התקרה באמצעות חומרים אפוקסיים חזקים. תמיכה נוספת לתקרה תיושם על ידי הוספת קורות בטון או מתכת חדשות. על פי חוק מחויבות פעולות השיקום הללו במפרט מאושר מטעם מהנדס בניין, וחתימתו על מסמך המאשר כי כל תהליך השיקום תוכנן ובוצע תחת פיקוחו וכפי שמחייב החוק. חשוב להקפיד שהחברה הקבלנית ששירותיה הושכרו לצורך העניין הינה חברה מאושרת ומסווגת כרשאית לעסוק בתחום מטעם רשם הקבלנים, והיא נושאת את כל הביטוחים והאישורים הנדרשים.